Газет Қазақстан Республикасының Инвестициялар және Даму министрлігі, Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2014 жылдың 4-желтоқсанында тіркеліп, мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы №14774-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: ЖК «Байханова К.Т»

Директор-бас редактор: Камшат Байханова

Газет «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханасында (Ақтөбе қаласы, Смагулов көшесі, 9/2 үй) басылды. Басылу сапасы жөнінде 400-400 телефонына хабарласуға болады. Газет аптасына бір рет шығады. Таралымы 725 дана.

 Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді, оны қайтармайды.
 Авторлық мақалалар редакцияның түпкілікті көзқарасы болып табылмайды.
 Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұны мен мән мәтініне жарнама беруші жауап береді.

Сайт әкімшілігі материалды көшіріп басу кезінде Kargali.kz сайтына тікелей гиперсілтеме көрсетуді талап етеді.